Mobirise
free css templates
Mobirise

นโยบายคุณภาพของบริษัท

มาตรฐานปลอดภัยใส่ใจทุกผลิตภัณฑ์

P.C. Pharmaplus เป็นโรงงานที่ผ่าน มาตรฐาน GMP สะอาด ปลอดภัยทุกกระบวนการผลิต เป็นโรงงานระบบปิดแยกสัดส่วนชัดเจน มีห้อง เก็บวัตถุดิบรักษาอุณหภูมิ ห้องแลปมาตรฐาน เครื่องมือและอุปกรณ์เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่ มีประสิทธิภาพสูง มาตรฐานความสะอาดและ ความปลอดภัยผ่านมาตรฐาน GMP ระบบการ จัดการที่ดีเยี่ยม พิถีพิถันทุกขั้นตอน วัดผลทุก กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ มากที่สุด เพราะเราใส่ใจในบริการเพื่อคุณ

จำนวนผู้เยี่ยมชม, 9797

© Copyright 2019 P.C. Pharmaplus Co.,Ltd. - All Rights Reserved