Mobirise
free bootstrap template

บริการของเรา

      P.C.Pharmaplus ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่สนใจเริ่มทํา ธุรกิจสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้า ที่มาใช้บริการกับ P.C.Pharmaplus ให้ได้รับสินค้าที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน โดยนักวิจัย (R&D)และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โดยเฉพาะ

   On stop Service              

เราดําเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ 

 1. โทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้น แจ้งความต้องการของลูกค้า เช่น ประเภทของสินค้าที่ต้องการผลิต ขั้นตอน และ กระบวนการผลิต ได้ที่เบอร์ 080-1936554/064-5568153
 2. นัดหมายเพื่อคุยรายละเอียด ลูกค้าสามารถนัดหมายได้ที่บริษัท P.C. Pharmaplus หรือ สามารถแจ้งสถานที่ที่ลูกค้า สะดวกเพื่อให้พนักงานไปพบเพื่อให้ข้อมูลตามวันเวลาสถานที่ ที่ลูกค้าสะดวก
 3. เสนอสูตรสินค้าตามที่คุยในวันนัดหมายเพื่อให้ลูกค้าประเมินในลักษณะภายนอกและสรรพคุณโดยรวมเพื่อหารือ ในการปรับสูตรในขั้นต่อไป
 4. ปรับสูตรตามข้อตกลงตามที่ลูกค้าต้องการลูกค้าสามารถปรับสูตรจนกว่าลูกค้าจะพอใจในสูตรโดยอยู่ในเงื่อนไข ในสินค้าเพิ่ม
 5. สรุปสูตรตามที่ลูกค้าพอใจเมื่อลูกค้าได้ทดลองสินค้าและพอใจในสูตรแล้ว ลูกค้าต้องแจ้งสรุปสูตรกับทางบริษัทฯ เพื่อดําเนินการขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป
 6. ออกใบเสนอราคา ลูกค้าจะได้รับใบเสนอราคาจากฝ่ายบัญชีเพื่อดําเนินการชําระเงินมัดจํา 50%
 7. ทดสอบประสิทธิภาพสินค้าที่สรุปสูตรแล้ว ในระหว่างการดําเนินการอื่น ทางบริษัทฯ จะทําการทดสอบ ประสิทธิภาพและผลการใช้โดยผู้ใช้จริงประมาณ 10-30 คน โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า
 8. ออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หลังจากได้รับมัดจํา 50% เรียบร้อยแล้ว
 9. ผลิตสินค้า ตามปริมาณที่ระบุในสัญญา
 10. บริษัทฯ ผลิตบรรจุภัณฑ์ กล่อง บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด โดยฝ่ายกราฟฟิคดีไซน์ของบริษัทฯ เมื่อทําการ ออกแบบเสร็จแล้วจะจัดส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ แต่หากลูกค้าต้องการออกแบบเองสามารถส่งไฟล์ ให้ทางบริษัทฯ เพื่อดําเนินการต่อไป
 11. บริษัทฯ ดําเนินการขึ้นทะเบียน อย. ตามกฎหมายประเทศไทย โดยใช้ระยะเวลาในการยื่นจดแจ้ง อย. ประมาณ 15-30 วัน
 12. กระบวนการบรรจุวัตถุดิบตามจํานวนและปริมาณตามสัญญา โดยกระบวนการบรรจุที่ได้มาตรฐานด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย 
 13. ตรวจสอบสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่งให้ลูกค้า บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะจัดส่งให้ถึงมือลูกค้า
 14. ดําเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า (เมื่อได้รับการโอนเงินส่วนที่เหลืออีก 50%) ลูกค้าสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ ของสินค้าก่อนลงชื่อรับสินค้า
             งานบริการพร้อมให้บริการด้วยผู้เชี่ยวชาญในทุกด้าน สินค้าทุกชนิดผลิตจาก ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาสูตร เพื่อพัฒนาสูตรสินค้าให้มีความชัดเจนด้านคุณภาพและความปลอดภัยรวมถึงการยกระดับให้สินค้า Premium ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ทันสมัยผสานกับงานออกแบบและผลิตชิ้นงาน หลากหลายรูปแบบสร้างสรรค์งานได้อย่างพึงพอใจเพื่อยกระดับสินค้าให้มีมาตรฐานพร้อมจําหน่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม, 9799

© Copyright 2019 P.C. Pharmaplus Co.,Ltd. - All Rights Reserved